Stichting Beeldruimte
opent vensters & geeft ruimte aan verbeelding
Advies en Projecten voor o.a. gemeenten en bedrijven, 6 voorbeelden1 Kunstopdrachten, Kunstaankopen en Tentoonstellingen
Wilt u een verantwoorde kunstopdracht realiseren of kunst aankopen? Wij adviseren u graag!

2 Community Arts
Artistieke reflectie en samenwerking bij vraagstukken en /of (her)inrichtingprocessen.

3 Levend Landgoed
Zoekt u een nieuwe invulling voor uw landgoed? Wilt u meer verbinding met uw directe omgeving en omwonenden of heeft u behoefte aan een unieke uiting van uw (cultuur)historisch erfgoed? Stichting Beeldruimte organiseerde met veel succes Levend Landgoed, een voorbeeld brochure
ter informatie of inspiratie sturen wij u graag toe! 

Perceptieonderzoek
Wat is de perceptie en beleving van bewoners op de plek waar u verandering of beweging wenst?
Maak gebruik van de bestaande kennis en ervaring voor ruimtelijke wensen en opgaven.

Spilkaart: participatiecartografie
De spilkaart maakt inzichtelijk welke relevante partijen, verenigingen en personen binnen de gemeente van belang zijn voor het creëren van draagvlak én het ontwikkelen en doen slagen van projecten.

Burgerparticipatie en ruimtelijke kwaliteit
Betrek op creatieve en beeldende wijze uw burgers bij het bewustmaken van- en mede vorm laten geven aan- de ruimtelijke kwaliteiten van de eigen leefomgeving

 

Zoekt u hulp en advies bij een vraag die niet terugkomt in de genoemde voorbeeldproducten? Stichting Beeldruimte doet meer. Wij ondersteunen u met o.a. het ontwikkelen van beleidsplannen beeldende kunst & vormgeving, de ontwikkeling van samenhangende en actuele kunstcollecties en het realiseren van inhoudelijke en verbindende expositieprogramma's. Wij helpen u graag verder!
 

Laatste tweets
info@stichtingbeeldruimte.nl